Rumunsko, země na pomezí mezi kulturou západní a východní, kde se s původními Rumuny stýkají tři další etnické skupiny – Ukrajinci, Maďaři a Němci. Kde najdeme kromě vlídného pravoslaví katolíky i protestanty. Pro zajímavost – v současném Rumunsku je pouze 0,1 % obyvatel bez vyznání, u nás 86 %.
A to přesto, že komunistický Ceausescův režim byl v mnohém vůči církvím sice méně důsledný (některé pravoslavné kláštery nebyly zrušeny), ale lokálně často tvrdší než v Česku.

Fotografie pocházejí převážně z Transylvánie a Bukoviny, krajin sice rozdílných, něčím však přesto propojených – obě náležely po určitou dobu k rakousko-uherské monarchii. Stopy jsou dosud patrné.


Saské opevněné kostely

naleznete v Sedmihradsku neboli Transylvánii. Vlídnou krajinu, podivuhodně podobnou té naší, kolonizovali ve 12. století němečtí osadníci. Původně románské a gotické kostelíky byly postupně
opevňovány jako bezpečná útočiště vesnic při nájezdech Tatarů a Turků.

Díky dalším stavbám, zvláště věžím, připomínají malé hradní areály. Zajímavou specialitou byla tzv. špeková věž, v níž se dlouhodobě nacházely zásoby slaniny pro případ obléhání.

Osud německých osad se trochu podobá osudu sudetských vesnic u nás. Po druhé světové válce byli obyvatelé na řadu let deportováni do Sovětského svazu a majetek posléze zabaven. Definitivní vystěhování proběhlo v několika vlnách, poslední po pádu „železné opony“.

Opuštěné evangelické kostelíky dnes procházejí postupnými opravami, některé z nich jsou dokonce zapsány v UNESCO.

Živé kláštery v Jižní Bukovině

Jižní Bukovina (neboli Moldavsko) patřila Rakousku-Uhersku poněkud kratší dobu. Podstatně delší čas byla pod vlivem Ruska, takže zde najdeme hlavně pravoslavné kláštery. Pocházejí většinou
z 15. a 16. století a jsou díky častým nájezdům taktéž opevněné.

Na klášterních kostelících nejvíce překvapí překrásné fresky uvnitř i zvenku. Pečlivě průběžně obnovované, takže zářící novotou.

Venkovské kříže

Jak v Sedmihradsku, tak v Bukovině spatříte desítky překrásných barevných křížů, někdy přizdobených i tkaninami.

Všechny jsou pečlivě a s láskou udržované.